ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,300,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,300,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

เอกสารประกวดราคา
145.5 KiB
41 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
88.9 KiB
35 Downloads
Details
ปร4
ปร4
%E0%B8%9B%E0%B8%A34_29.pdf
193.5 KiB
74 Downloads
Details
ปร5
ปร5
%E0%B8%9B%E0%B8%A35_28.pdf
51.6 KiB
26 Downloads
Details
ปร6
ปร6
%E0%B8%9B%E0%B8%A36_28.pdf
47.9 KiB
28 Downloads
Details
ใบแบ่งงวดงาน
ใบแบ่งงวดงาน
%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_2.pdf
209.4 KiB
29 Downloads
Details

Comments are closed.