ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 จำนวน 1 งาน วงเงิน 3,019,300.- บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ พรมปูพื้น จำนวน 4 ผืน จากเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย (กองกลาง)
มีนาคม 21, 2019
ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,300,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
มีนาคม 22, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 จำนวน 1 งาน วงเงิน 3,019,300.- บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 จำนวน 1 งาน วงเงิน 3,019,300.- บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

เอกสารประกวดราคา
152.6 KiB
36 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
89.3 KiB
37 Downloads
Details
ปร4
ปร4
%E0%B8%9B%E0%B8%A34_28.pdf
171.6 KiB
44 Downloads
Details
ปร5
ปร5
%E0%B8%9B%E0%B8%A35_27.pdf
80.4 KiB
53 Downloads
Details
ปร6
ปร6
%E0%B8%9B%E0%B8%A36_27.pdf
90.9 KiB
34 Downloads
Details
ใบแบ่งงวดงาน
ใบแบ่งงวดงาน
%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99_4.pdf
127.6 KiB
22 Downloads
Details
แบบรูปรายการ
แบบรูปรายการ
%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_2.pdf
8.1 MiB
39 Downloads
Details

Comments are closed.