ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล จำนวน 82 เครื่อง วงเงิน 2,460,000.- บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ Innovative Space บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน
มีนาคม 15, 2019
ประกาศราคากลางซื้อรถประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)
มีนาคม 20, 2019

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล จำนวน 82 เครื่อง วงเงิน 2,460,000.- บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ทักษะดิจิทัล จำนวน 82 เครื่อง วงเงิน 2,460,000.- บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 

เอกสารประกวดราคา
139.2 KiB
39 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
87.6 KiB
33 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
116.5 KiB
45 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
TOR004_103.pdf
47.4 KiB
34 Downloads
Details

Comments are closed.