มีนาคม

มีนาคม 29, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตลำโพง WINJOIN WJ-168 พร้อมโลโก้ มทร.ธัญบุรี จำนวน 300 ชิ้น

มีนาคม 29, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแก้วน้ำพิมพ์ทองโลโก้ มทร.ธัญบุรี จำนวน 6 รายการ

มีนาคม 27, 2019

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับการประมวลผลด้านกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

มีนาคม 26, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกไมสเตอร์แมคคาทรอนิกส์ จำนวน ๒๐ ชุด

มีนาคม 22, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,300,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ […]
มีนาคม 22, 2019

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงอาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ อาคาร 3 จำนวน 1 งาน วงเงิน 3,019,300.- บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ […]
มีนาคม 21, 2019

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ พรมปูพื้น จำนวน 4 ผืน จากเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย (กองกลาง)

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ […]
มีนาคม 21, 2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พรมปูพื้น จำนวน 4 ผืน จากเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย ฯ (กองกลาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พร […]
มีนาคม 20, 2019

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาซื้อและร่างประกาศซื้อรถประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

มีนาคม 20, 2019

ประกาศราคากลางซื้อรถประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)