ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 4,200,000.- บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)

ประกาศราคากลาง รายการ ชุดเครื่องมือปฎิบัติการด้านระบบการซ่อมบำรุงอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,900,000.- บาท
กุมภาพันธ์ 8, 2019
ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การจำหน่ายหนังสือพิมพ์เก่าและหนังสือเก่า
กุมภาพันธ์ 11, 2019

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 4,200,000.- บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบสำรองไฟฟ้าฉุกเฉินอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 4,200,000.- บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)

เอกสารประกวดราคา
140.6 KiB
29 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
89.1 KiB
20 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
165.7 KiB
40 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
TOR004_101.pdf
55.4 KiB
23 Downloads
Details

Comments are closed.