ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์พื้นที่การเรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ชุด
มกราคม 22, 2019
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์พื้นที่การเรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
มกราคม 23, 2019

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์พื้นที่การเรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์พื้นที่การเรียนรู้อุตสาหกรรมการบริการการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,500,000.- บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2562

เอกสารประกวดราคา
144.6 KiB
17 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
87.5 KiB
19 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
484.0 KiB
30 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
TOR004_94.pdf
212.8 KiB
43 Downloads
Details

Comments are closed.