ประกาศราคากลาง รายการ จัดซื้อชุดแข่งขัน ชุดวอร์ม และอุปกรณ์การฝึกซ้อม จานวน 3 รายการ วงเงินราคากลาง 794,300.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน
มกราคม 4, 2019
ประกาศประกวดราคา รายการ จัดซื้อชุดแข่งขัน ชุดวอร์ม และอุปกรณ์การฝึกซ้อม จานวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มกราคม 7, 2019

ประกาศราคากลาง รายการ จัดซื้อชุดแข่งขัน ชุดวอร์ม และอุปกรณ์การฝึกซ้อม จานวน 3 รายการ วงเงินราคากลาง 794,300.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง
ราคากลาง
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_43.pdf
61.6 KiB
10 Downloads
Details

Comments are closed.