ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบป้องกันความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบป้องกันความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)
ธันวาคม 21, 2018
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมเสาตอม่ออาคารบ้านพักสวัสดิการ อาคาร 36 จำนวน 1 งาน
มกราคม 3, 2019

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบป้องกันความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบป้องกันความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)

เอกสารประกวดราคา
145.0 KiB
26 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
90.6 KiB
33 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
137.9 KiB
44 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
TOR004_93.pdf
49.6 KiB
262 Downloads
Details

Comments are closed.