ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายกาย ระบบป้องกันความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาและร่างประกาศซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 1 ชุด
ธันวาคม 17, 2018
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ระบบป้องกันความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)
ธันวาคม 21, 2018

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายกาย ระบบป้องกันความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์รายกาย ระบบป้องกันความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2561

เอกสารประกวดราคา
143.6 KiB
21 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
90.3 KiB
22 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
137.9 KiB
35 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
TOR004_91.pdf
49.6 KiB
17 Downloads
Details

Comments are closed.