ประกาศร่างวิจาร์ณรายการ ชุดเครื่องมือปฎิบัติการด้านระบบการซ่อมบำรุงอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 14-19 ธ.ค.61)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ธันวาคม 14, 2018
ประกาศราคากลางรายการ ชุดเครื่องมือปฎิบัติการด้านระบบการซ่อมบำรุงอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด
ธันวาคม 14, 2018

ประกาศร่างวิจาร์ณรายการ ชุดเครื่องมือปฎิบัติการด้านระบบการซ่อมบำรุงอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน จำนวน 1 ชุด (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 14-19 ธ.ค.61)

รายละเอียดครุภัณฑ์131261
รายละเอียดครุภัณฑ์131261
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C131261.pdf
354.3 KiB
37 Downloads
Details
ร่างประกาศ141261
ร่างประกาศ141261
%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8141261.pdf
367.1 KiB
17 Downloads
Details
เอกสาร141261
เอกสาร141261
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3141261.pdf
285.2 KiB
16 Downloads
Details

Comments are closed.