ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการด้านระบบควบคุม ทดสอบส่วนการตรวจวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน และระบบการจัดส่งจ่ายกำลังและสัญญาณทางไฟฟ้าของอากาศยานและการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 8,500,000.- บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ร่างประกาศประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดสอบเครื่องยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ธันวาคม 11, 2018
ประกาศเปิดรับสมัครผู้ประกอบการการบริหารจัดการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มราชมงคลธัญบุรี และผู้ประกอบการบริหารจัดการโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ธันวาคม 14, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดปฏิบัติการด้านระบบควบคุม ทดสอบส่วนการตรวจวัดด้านอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน และระบบการจัดส่งจ่ายกำลังและสัญญาณทางไฟฟ้าของอากาศยานและการบิน จำนวน 1 ชุด วงเงิน 8,500,000.- บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศฯ
ประกาศฯ
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%AF_15.pdf
165.6 KiB
19 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคาฯ
เอกสารประกวดราคาฯ
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%AF_4.pdf
468.3 KiB
15 Downloads
Details
รายละเอียดครุภัณฑ์031261
รายละเอียดครุภัณฑ์031261
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C031261_2.pdf
269.6 KiB
225 Downloads
Details

Comments are closed.