ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดสอบเครื่องยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม วงเงิน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ธันวาคม 7, 2018
ร่างประกาศประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดสอบเครื่องยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม จำนวน ๑ ชุด วงเงิน ๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ธันวาคม 11, 2018

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ รายการ ชุดทดสอบเครื่องยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมโปรแกรม วงเงิน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง
ราคากลาง
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87_42.pdf
54.6 KiB
18 Downloads
Details

Comments are closed.