ร่างประกาศประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถประจำตำแหน่งอธิการบดี จำนวน 1 คัน
ธันวาคม 6, 2018
ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ธันวาคม 7, 2018

ร่างประกาศประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ร่างประกาศประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด วงเงิน 7,062,000.- บาท (เจ็ดล้านหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

เอกสารประกวดราคา
158.0 KiB
20 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
89.5 KiB
21 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
295.6 KiB
20 Downloads
Details
เกณฑ์การประเมิน
271.6 KiB
15 Downloads
Details
ราคากลาง
69.6 KiB
20 Downloads
Details

Comments are closed.