ประกาศราคากลางซื้อคลอรีนสำหรับสระว่ายน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีนสำหรับสระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤศจิกายน 16, 2018
ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อ รายการ สารเคมี สำหรับผลิตน้ำประปา จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ หมวดค่าวัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤศจิกายน 26, 2018

ประกาศราคากลางซื้อคลอรีนสำหรับสระว่ายน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศราคากลางซื้อคลอรีนสำหรับสระว่ายน้ำ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจำนวนเงิน 242,676.- บาท  ของกองพัฒนานักศึกษา

ราคากลางคลอรีน
ราคากลางคลอรีน
E0B8A3E0B8B2E0B884E0B8B2E0B881E0B8A5E0B8B2E0B887E0B884E0B8A5E0B8ADE0B8A3E0B8B5E0B899_2.pdf
163.1 KiB
53 Downloads
Details

Comments are closed.