ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์สาขาท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,400,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ชุด วงเงิน 3,088,341.- บาท
พฤศจิกายน 7, 2018
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต (IPTV) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 3,400,000.- บาท
พฤศจิกายน 8, 2018

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์สาขาท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,400,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์สาขาท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,400,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

เอกสารประกวดราคา
146.8 KiB
263 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
89.6 KiB
32 Downloads
Details
ปร.4
ปร.4
%E0%B8%9B%E0%B8%A3.4_11.pdf
121.8 KiB
23 Downloads
Details
ปร.5
ปร.5
%E0%B8%9B%E0%B8%A3.5_15.pdf
79.7 KiB
20 Downloads
Details
ปร.6
ปร.6
%E0%B8%9B%E0%B8%A3.6_14.pdf
76.1 KiB
20 Downloads
Details
ใบแบ่งงวดงาน
ใบแบ่งงวดงาน
%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf
209.0 KiB
11 Downloads
Details
แบบรูปรายการ
แบบรูปรายการ
%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B.pdf
3.0 MiB
17 Downloads
Details

Comments are closed.