ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ชุด วงเงิน 3,088,341.- บาท

ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดจำลองกายวิภาคศาสตร์ชิ้นส่วนร่างอาจารย์ใหญ่แบบ 3 มิติ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,860,000.- บาท
พฤศจิกายน 2, 2018
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ชุด วงเงิน 3,088,341.- บาท
พฤศจิกายน 7, 2018

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ชุด วงเงิน 3,088,341.- บาท

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ เครื่องปรับอากาศแบบซ่อนใต้ฝ้าขนาดไม่น้อยกว่า 38,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 54 ชุด วงเงิน 3,088,341.- บาท

ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

เอกสารประกวดราคา
141.1 KiB
81 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
89.3 KiB
70 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
125.8 KiB
155 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
TOR004_87.pdf
68.1 KiB
71 Downloads
Details

Comments are closed.