กรกฎาคม

กรกฎาคม 17, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระเป๋าเอกสารผ้า 300 D ต่อลายผ้าขาวม้า ขนาด 16 x 10 x 5 นิ้ว จานวน 80 ใบ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 17, 2018

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ของงานพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรกฎาคม 16, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบสื่อดิจิทัลผลการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 1 งาน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
กรกฎาคม 16, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจัดรูปเล่มหนังสือสรุปผลงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 200 เล่ม

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
กรกฎาคม 16, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือสรุปรวมผลงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 1 งาน

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
กรกฎาคม 16, 2018

ประกาศราคากลาง รายการ ต่อเติมหลังคาโปร่งแสง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จำนวน 1 งาน วงเงิน 3,500,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
กรกฎาคม 16, 2018

ประกวดราคาจ้าง รายการ ต่อเติมหลังคาโปร่งแสง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จำนวน 1 งาน วงเงิน 3,500,000.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
กรกฎาคม 13, 2018

ประกาศราคากลางงานจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารปฎิบัติการโรงพิมพ์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,400,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กรกฎาคม 13, 2018

ประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารปฎิบัติการโรงพิมพ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กรกฎาคม 12, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงพื้นที่ลานรับเสด็จหน้าห้องประทับ จำนวน 1 งาน