ประกาศราคากลางจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์มิติใหม่สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม ทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 107,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กรกฎาคม 26, 2018
ประกาศราคากลางจ้างผลิตแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ พร้อมแพ็คกล่องสกรีนโลโก้ มทร.ธัญบุรี จำนวน 500 กล่อง เป็นเงิน 165,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กรกฎาคม 30, 2018

ประกาศราคากลางจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์มิติใหม่สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม ทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 107,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์มิติใหม่สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม ทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จำนวน 1 งาน  เป็นเงิน 107,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ราคากลาง นสพ ฐานเศรษฐกิจ
ราคากลาง นสพ ฐานเศรษฐกิจ
E0B8A3E0B8B2E0B884E0B8B2E0B881E0B8A5E0B8B2E0B887-E0B899E0B8AAE0B89E.E0B890E0B8B2E0B899E0B980E0B8A8E0B8A3E0B8A9E0B890E0B881E0B8B4E0B888.pdf
78.2 KiB
19 Downloads
Details

Comments are closed.