ประกาศราคากลางจ้างผลิตแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ พร้อมแพ็คกล่องสกรีนโลโก้ มทร.ธัญบุรี จำนวน 500 กล่อง เป็นเงิน 165,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์มิติใหม่สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม ทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 107,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
กรกฎาคม 30, 2018
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาขยายระบบบริหารทรัพยากรองค์กร จำนวน ๑ ระบบ (สวส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สิงหาคม 1, 2018

ประกาศราคากลางจ้างผลิตแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ พร้อมแพ็คกล่องสกรีนโลโก้ มทร.ธัญบุรี จำนวน 500 กล่อง เป็นเงิน 165,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจ้างผลิตแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ พร้อมแพ็คกล่องสกรีนโลโก้ มทร.ธัญบุรี จำนวน 500 กล่อง เป็นเงิน 165,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคากลางจ้างผลิตแก้วน้ำ
ราคากลางจ้างผลิตแก้วน้ำ
E0B8A3E0B8B2E0B884E0B8B2E0B881E0B8A5E0B8B2E0B887E0B888E0B989E0B8B2E0B887E0B89CE0B8A5E0B8B4E0B895E0B981E0B881E0B989E0B8A7E0B899E0B989E0B8B3.pdf
78.7 KiB
12 Downloads
Details

Comments are closed.