ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากเงินงบประมาณประจำปี 2561

ประกาศ เรื่อง การยึดหลักประกันสัญญา
กรกฎาคม 26, 2018
ประกาศ การคืนเงินประกันสัญญา
กรกฎาคม 26, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากเงินงบประมาณประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ  จากเงินงบประมาณประจำปี 2561  กพน.

ประกาศ ยา  องค์การเภสัช
ประกาศ ยา องค์การเภสัช
E0B89BE0B8A3E0B8B0E0B881E0B8B2E0B8A8-E0B8A2E0B8B2-E0B8ADE0B887E0B884E0B98CE0B881E0B8B2E0B8A3E0B980E0B8A0E0B8AAE0B8B1E0B88A.pdf
269.3 KiB
13 Downloads
Details

Comments are closed.