ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายหลัก (Cyber Security) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์ รายการ ระบบบริหารจัดการเครือข่ายหลัก (Cyber Security) จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 4,500,000.- บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

เอกสารประกวดราคา
139.5 KiB
38 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
87.7 KiB
20 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
238.7 KiB
43 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
TOR004_60.pdf
90.8 KiB
32 Downloads
Details

Comments are closed.