กรกฎาคม

ประกาศราคากลางจ้างผลิตแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ พร้อมแพ็คกล่องสกรีนโลโก้ มทร.ธัญบุรี จำนวน 500 กล่อง เป็นเงิน 165,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กรกฎาคม 30, 2018

ประกาศราคากลางจ้างผลิตแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ พร้อมแพ็คกล่องสกรีนโลโก้ มทร.ธัญบุรี จำนวน 500 กล่อง เป็นเงิน 165,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจ้างผลิตแก้ว […]
กรกฎาคม 30, 2018

ประกาศราคากลางจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์มิติใหม่สู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม ทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จำนวน 1 งาน เป็นเงิน 107,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจ้างโฆษณาประ […]
กรกฎาคม 26, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
กรกฎาคม 26, 2018

ประกาศ การคืนเงินประกันสัญญา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย […]
กรกฎาคม 26, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากเงินงบประมาณประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัด […]
กรกฎาคม 26, 2018

ประกาศ เรื่อง การยึดหลักประกันสัญญา

ตามที่ คณะเทคโนโลยีสื่อสาร […]
กรกฎาคม 25, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากเงินงบประมาณประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ […]
กรกฎาคม 25, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากเงินงบประมาณประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื […]
กรกฎาคม 25, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากเงินงบประมาณประจำปี 2561

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื […]
กรกฎาคม 24, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 1 รายการ ของกองกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง