มิถุนายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,840,000.- บาท

 

มิถุนายน 13, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,840,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มิถุนายน 12, 2018

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 500 เล่ม ราคากลาง 105,000.-บาท

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่ […]
มิถุนายน 11, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,740,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มิถุนายน 8, 2018

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการคืนเงินประกันสัญญา ของบริษัท ส.ราชหาการก่อสร้าง จำกัด

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
มิถุนายน 6, 2018

ประกาศราคากลางรายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,840,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มิถุนายน 6, 2018

ประกาศร่างวิจารณ์รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,840,000.- บาท (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6-11 มิ.ย.61)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มิถุนายน 5, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,740,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มิถุนายน 5, 2018

ประกาศร่างวิจารณ์ TOR รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,740,000.- บาท (ตั้งแต่วันที่ 5 – 8 มิ.ย.61)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มิถุนายน 1, 2018

ประกาศราคาจ้างรายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,386,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มิถุนายน 1, 2018

ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,386,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]