ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 38 รายการ เป็นเงิน 149,222.20 (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์)

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุ จำนวน 38 รายการ เป็นเงิน 149,222.20 (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสตางค์)

ราคากลางวัสดุฯ
ราคากลางวัสดุฯ
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AF.pdf
179.0 KiB
25 Downloads
Details

Comments are closed.