ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการ งานปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,900,000.- บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง จำหน่ายซากวัสดุที่ได้รับจากการรื้อถอน จากงานจากปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
มิถุนายน 14, 2018
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการประมูลราคารถยนต์ราชการ และยกเลิกการจำหน่ายรถยนต์ราชการ ด้วยวิธีการขายทอดตลาด จำนวน 8 คัน
มิถุนายน 18, 2018

ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการ งานปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,900,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง รายการ งานปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน

วงเงิน 1,900,000.- บาท

 

ประกาศแผน180661
ประกาศแผน180661
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99180661.pdf
234.0 KiB
38 Downloads
Details
เอกสารแนบประกาศ180661
เอกสารแนบประกาศ180661
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8180661.pdf
246.4 KiB
40 Downloads
Details

Comments are closed.