ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง จำหน่ายซากวัสดุที่ได้รับจากการรื้อถอน จากงานจากปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า พร้อมคนขับ จำนวน 7 คัน โดยวิธีคัดเลือก
มิถุนายน 13, 2018
ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการ งานปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,900,000.- บาท
มิถุนายน 18, 2018

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง จำหน่ายซากวัสดุที่ได้รับจากการรื้อถอน จากงานจากปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

จำหน่ายซากวัสดุที่ได้รับจากการรื้อถอน จากงานจากปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ตามรายละเอียดดังแนบ)

จำหน่ายซากวัสดุ
จำหน่ายซากวัสดุ
%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8.pdf
366.1 KiB
122 Downloads
Details

Comments are closed.