ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า พร้อมคนขับ จำนวน 7 คัน โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์ เช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า พร้อมคนขับ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีคัดเลือก ระยะเวลาเช่า 3 ปี วงเงินงบประมาณ 15,120,000 บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ประกาศเช่ารถโดยสารพลังงานไฟฟ้า

Comments are closed.