ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,740,000.- บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการคืนเงินประกันสัญญา ของบริษัท ส.ราชหาการก่อสร้าง จำกัด
มิถุนายน 8, 2018
ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 500 เล่ม ราคากลาง 105,000.-บาท
มิถุนายน 12, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,740,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด วเงิน 2,740,000.- บาท

 

ประกาศ110661
ประกาศ110661
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8110661.pdf
311.0 KiB
19 Downloads
Details
เอกสารระบบ110661
เอกสารระบบ110661
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A110661.pdf
362.8 KiB
24 Downloads
Details
รายละเอียด4-6-61
รายละเอียด4-6-61
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%944-6-61_2.pdf
152.9 KiB
67 Downloads
Details

Comments are closed.