ประกาศร่างวิจารณ์ TOR รายการ ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,740,000.- บาท (ตั้งแต่วันที่ 5 – 8 มิ.ย.61)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ  ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับแก้สีในงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,740,000.- บาท

 

ประกาศระบบ
ประกาศระบบ
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A_5.pdf
365.1 KiB
10 Downloads
Details
เอกสารระบบ
เอกสารระบบ
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A_3.pdf
429.4 KiB
15 Downloads
Details
รายละเอียด4-6-61
รายละเอียด4-6-61
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%944-6-61.pdf
152.9 KiB
70 Downloads
Details

Comments are closed.