ประกาศราคาจ้างรายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,386,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,386,000.- บาท

 

ปร4
ปร4
%E0%B8%9B%E0%B8%A34_21.pdf
237.5 KiB
45 Downloads
Details
ปร5
ปร5
%E0%B8%9B%E0%B8%A35_20.pdf
67.5 KiB
35 Downloads
Details
ปร6
ปร6
%E0%B8%9B%E0%B8%A36_20.pdf
62.4 KiB
37 Downloads
Details

Comments are closed.