ประกาศประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,386,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสฯ จำนวน 1 งาน วงเงิน 1,386,000.- บาท

 

ประกาศประกวด010661
ประกาศประกวด010661
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94010661.pdf
292.2 KiB
45 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคา010661
เอกสารประกวดราคา010661
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2010661.pdf
437.9 KiB
21 Downloads
Details
ปร4
ปร4
%E0%B8%9B%E0%B8%A34_20.pdf
237.5 KiB
38 Downloads
Details
ปร5
ปร5
%E0%B8%9B%E0%B8%A35_19.pdf
67.5 KiB
30 Downloads
Details
ปร6
ปร6
%E0%B8%9B%E0%B8%A36_19.pdf
62.4 KiB
28 Downloads
Details

Comments are closed.