ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลระดับสูง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 7,000,000.- บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดอุปกรณ์การฝึกทักษะทางวิชาชีพการพยาบาลระดับสูง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 7,000,000.- บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

เอกสารประกวดราคา
144.6 KiB
71 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
87.3 KiB
46 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
277.3 KiB
109 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
TOR004_59.pdf
156.6 KiB
37 Downloads
Details

Comments are closed.