มกราคม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีคัดเลือก

มกราคม 31, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสุขภาพนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-5 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้า […]
มกราคม 30, 2018

ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดแข่งขันและอุปกรณ์ฝึกซ้อม เป็นจำนวนเงิน 377,030 บาท จากเงินรายได้ประจำปี 2561 (งบรายจ่ายอื่น)

ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดแข […]
มกราคม 29, 2018

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้าง รายการ ปรับปรุงห้องปฎิบัติการถ่ายทำภาพยนตร์และวิดีทัศน์ จำนวน 1 งาน วงเงิน 4,455,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มกราคม 26, 2018

ประกาศเผยแพร่เพื่อพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ระยะแรก จำนวน 1 ระบบ

2018-01-25_02JB 2018-01-25 […]
มกราคม 26, 2018

ประกาศเผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ระยะแรก จำนวน 1 ระบบ

2018-01-25_01JB
มกราคม 25, 2018

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดฝึกปฎิบัติการพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง จำนวน ๑ ชุด วงเงิน 5,840,000.- บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มกราคม 24, 2018

ประกาศราคากลางงานจ้าง รายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 งาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มกราคม 24, 2018

ประกาศประกวดราคาจ้างรายการ ปรับปรุงอาคารและห้องปฎิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
มกราคม 24, 2018

ประกาศราคากลางจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ วงเงิน 450,000.-บาท

ประกาศราคากลางจ้างเหมารถบั […]
มกราคม 24, 2018

ประกาศราคากลางจ้างผลิตปากกาสกรีนโลโก้มหาวิทยาลัยฯ วงเงิน 213,000.-บาท

ประกาศราคากลางจ้างผลิตปากก […]