ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน  2  รายการ ราคากลาง  3,800,000.-บาท

มกราคม 5, 2017

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายการ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ ราคากลาง 3,800,000.-บาท

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์รายก […]
มกราคม 5, 2017

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 รายการ วงเงิน 3,800,000.-บาท

ประกาศพิจารณาร่างเอกสารประ […]
มกราคม 4, 2017

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศึกษาศาสตร์ 2 พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน

2017-01-04_01jb 2017-01-04 […]
มกราคม 4, 2017

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารศึกษาศาสตร์ 2 พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน

2016-12-30_01jb 2016-12-30 […]