ธันวาคม

ประกาศราคากลางจ้างผลิตกกระติกน้ำสูญญากาศ แบรนด์ ZOJIRUSHI สีน้ำเงิน สกรีนโลโก้มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 300 ใบ วงเงิน 304,500.-บาท

ธันวาคม 14, 2017

ประกาศราคากลางจ้างผลิตกกระติกน้ำสูญญากาศ แบรนด์ ZOJIRUSHI สีน้ำเงิน สกรีนโลโก้มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 300 ใบ วงเงิน 304,500.-บาท

ประกาศราคากลางจ้างผลิตกกระ […]
ธันวาคม 14, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดแยกวิเคราะห์หาปริมาณชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส (GCMS) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,400,000.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ธันวาคม 14, 2017

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดแยกวิเคราะห์หาปริมาณชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส (GCMS) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,400,000.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซ […]
ธันวาคม 12, 2017

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง

ธันวาคม 12, 2017

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 งาน

2017-12-12_01JB 2017-12-12 […]
ธันวาคม 9, 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสกอร์บอร์ดไฟฟ้าเอนกประสงค์ LED FULL COLOR จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ธันวาคม 8, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน วงเงิน 5,724,400.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
ธันวาคม 8, 2017

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,724,400.- บาท (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 ธ.ค.60)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
ธันวาคม 8, 2017

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์หลักสูตรการเรียนรู้ Logistic จำนวน 1 ชุด วงเงิน 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุ […]
ธันวาคม 7, 2017

ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคมี ผลิตน้ำประปา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อสารเคม […]