ธันวาคม

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 28,000,000.- บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)

ธันวาคม 25, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 28,000,000.- บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภั […]
ธันวาคม 25, 2017

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบปรับอากาศพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 28,000,000.- บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซ […]
ธันวาคม 22, 2017

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการพื้นฐาน Internet of Things (IoT) จำนวน 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
ธันวาคม 22, 2017

ประกาศร่างวิจารณ์ซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการพื้นฐาน Internet of Things (IoT) จำนวน 1 ชุด (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 ธ.ค.60)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
ธันวาคม 22, 2017

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดแข่งขัน และชุดวอร์ม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ […]
ธันวาคม 22, 2017

ประกาศราคากลางจ้างผลิตพาวเวอร์แบงค์สกรีนโลโก้มหาวิทยาลัยฯ พร้อมแพ็คเกจ เป็นเงิน 289,970.-บาท

ประกาศราคากลางจ้างผลิตพาวเ […]
ธันวาคม 22, 2017

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล : การจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก […]
ธันวาคม 22, 2017

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดแยกวิเคราะห์หาปริมาณชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส (GCMS) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,400,000.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณ […]
ธันวาคม 21, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]
ธันวาคม 21, 2017

ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 ชุด (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 -26 ธค.60)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา […]