ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดทดลองและควบคุมระบบอัตโนมัติเสมือนจริง Industry 4.0 พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด

ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดแข่งขัน และชุดวอร์ม จำนวน 2 รายการ วงเงิน 727,500 บาท
ธันวาคม 29, 2017
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน Internet of Things (IOT) จำนวน ๑ ชุด
ธันวาคม 29, 2017

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดทดลองและควบคุมระบบอัตโนมัติเสมือนจริง Industry 4.0 พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดทดลองและควบคุมระบบอัตโนมัติเสมือนจริง Industry 4.0 พร้อมโปรแกรม จำนวน 1 ชุด วงเงิน 8,000,000.- บาท

 

ประกาศ
ประกาศ
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_6.pdf
693.2 KiB
38 Downloads
Details

Comments are closed.