ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน Internet of Things (IOT) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐาน Internet of Things (IOT)

จำนวน ๑ ชุด วงเงิน 2,000,000.- บาท

 

ประกาศ291260
ประกาศ291260
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8291260.pdf
83.3 KiB
77 Downloads
Details
เอกสารประกวด291260
เอกสารประกวด291260
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94291260.pdf
108.2 KiB
67 Downloads
Details
รายละเอียดครุภัณฑ์221260
รายละเอียดครุภัณฑ์221260
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C221260_2.pdf
58.7 KiB
230 Downloads
Details

Comments are closed.