ประกาศประกวดราคาซื้อชุดแข่งแขัน และชุดวอร์ม จำนวน 2 รายการ วงเงิน 727,500 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดแข่งแขัน และชุดวอร์ม จำนวน 2 รายการ วงเงิน 727,500 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศชุดแข่งขัน
ประกาศชุดแข่งขัน
E0B89BE0B8A3E0B8B0E0B881E0B8B2E0B8A8E0B88AE0B8B8E0B894E0B981E0B882E0B988E0B887E0B882E0B8B1E0B899.docx
1.3 MiB
44 Downloads
Details
1  รายละเอียดชุดแข่งขันกีฬา
1 รายละเอียดชุดแข่งขันกีฬา
1.-E0B8A3E0B8B2E0B8A2E0B8A5E0B8B0E0B980E0B8ADE0B8B5E0B8A2E0B894E0B88AE0B8B8E0B894E0B981E0B882E0B988E0B887E0B882E0B8B1E0B899E0B881E0B8B5E0B8ACE0B8B2.pdf
365.0 KiB
31 Downloads
Details

Comments are closed.