ประกาศร่างประชาวิจารณ์รายการ ครุภัณฑ์การเรียนรู้ (Library HUB) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 12,000,000.- บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบบริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ธันวาคม 26, 2017
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์การเรียนรู้ (Library HUB) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 12,000,000.- บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
ธันวาคม 28, 2017

ประกาศร่างประชาวิจารณ์รายการ ครุภัณฑ์การเรียนรู้ (Library HUB) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 12,000,000.- บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์รายการ ครุภัณฑ์การเรียนรู้ (Library HUB) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 12,000,000.- บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2561

เอกสารประกวดราคา
146.0 KiB
29 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
89.2 KiB
35 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
276.3 KiB
32 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
TOR004_36.pdf
126.1 KiB
77 Downloads
Details

Comments are closed.