ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์การเรียนรู้ (Library HUB) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 12,000,000.- บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์การเรียนรู้ (Library HUB) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 12,000,000.- บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)

ราคากลาง
ราคากลาง
TOR004_37.pdf
126.1 KiB
44 Downloads
Details

Comments are closed.