ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบบริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 28,000,000.- บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)
ธันวาคม 25, 2017
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบบริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ธันวาคม 26, 2017

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบบริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศร่างเอกสารประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบบริการเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

เอกสารประกวดราคา
138.6 KiB
37 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
87.4 KiB
57 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
111.7 KiB
62 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
TOR004_34.pdf
78.9 KiB
38 Downloads
Details

Comments are closed.