ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบปรับอากาศพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 28,000,000.- บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการพื้นฐาน Internet of Things (IoT) จำนวน 1 ชุด
ธันวาคม 22, 2017
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 28,000,000.- บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)
ธันวาคม 25, 2017

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบปรับอากาศพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 28,000,000.- บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ระบบปรับอากาศพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 ระบบ วงเงิน 28,000,000.- บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)

ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

เอกสารประกวดราคา
143.8 KiB
45 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
87.7 KiB
38 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
330.4 KiB
59 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
TOR004_32.pdf
110.1 KiB
43 Downloads
Details

Comments are closed.