ประกาศร่างวิจารณ์ซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการพื้นฐาน Internet of Things (IoT) จำนวน 1 ชุด (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 ธ.ค.60)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดแข่งขัน และชุดวอร์ม
ธันวาคม 22, 2017
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการพื้นฐาน Internet of Things (IoT) จำนวน 1 ชุด
ธันวาคม 22, 2017

ประกาศร่างวิจารณ์ซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการพื้นฐาน Internet of Things (IoT) จำนวน 1 ชุด (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 22 – 27 ธ.ค.60)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการพื้นฐาน Internet of Things (IoT)

จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

 

ร่างประกาศ221260
ร่างประกาศ221260
%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8221260.pdf
183.3 KiB
32 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคา221260
เอกสารประกวดราคา221260
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2221260.pdf
259.6 KiB
32 Downloads
Details
รายละเอียดครุภัณฑ์221260
รายละเอียดครุภัณฑ์221260
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C221260.pdf
58.7 KiB
230 Downloads
Details

Comments are closed.