ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการพื้นฐาน Internet of Things (IoT) จำนวน 1 ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการพื้นฐาน Internet of Things (IoT)

จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)

 

ร่างประกาศ221260
ร่างประกาศ221260
%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8221260_2.pdf
183.3 KiB
77 Downloads
Details

Comments are closed.