ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 ชุด (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 -26 ธค.60)

ประกาศราคากลางจ้างผลิตกกระติกน้ำสูญญากาศ แบรนด์ ZOJIRUSHI สีน้ำเงิน สกรีนโลโก้มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 300 ใบ วงเงิน 304,500.-บาท
ธันวาคม 14, 2017
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 ชุด
ธันวาคม 21, 2017

ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ์ ขนาด 500 MHz จำนวน 1 ชุด (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21 -26 ธค.60)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ  ครุภัณฑ์ชุดนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซ์ ขนาด 500 MHz

จำนวน 1 ชุด วงเงิน 29,240,000.- บาท (ยี่สิบเก้าล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

 

ร่างประกาศ211260
ร่างประกาศ211260
%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8211260.pdf
122.7 KiB
20 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคา211260
เอกสารประกวดราคา211260
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2211260.pdf
117.2 KiB
20 Downloads
Details
ร่างประกาศ211260
ร่างประกาศ211260
%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8211260_2.pdf
122.7 KiB
15 Downloads
Details

Comments are closed.