ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดแยกวิเคราะห์หาปริมาณชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส (GCMS) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,400,000.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง
ธันวาคม 12, 2017
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดแยกวิเคราะห์หาปริมาณชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส (GCMS) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,400,000.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
ธันวาคม 14, 2017

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดแยกวิเคราะห์หาปริมาณชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส (GCMS) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,400,000.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ประกาศร่างประชาวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ชุดแยกวิเคราะห์หาปริมาณชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส (GCMS) จำนวน 1 ชุด วงเงิน 2,400,000.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

 

ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2560

เอกสารประกวดราคา
140.4 KiB
41 Downloads
Details
ประกาศประกวดราคา
92.1 KiB
45 Downloads
Details
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อ
139.5 KiB
48 Downloads
Details
ราคากลาง
ราคากลาง
TOR004_30.pdf
77.9 KiB
53 Downloads
Details

Comments are closed.