ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสกอร์บอร์ดไฟฟ้าเอนกประสงค์ LED FULL COLOR จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ธันวาคม 9, 2017
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง
ธันวาคม 12, 2017

ประกาศพิจารณาร่างประกาศประกวดราคาจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 งาน

Comments are closed.