ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,724,400.- บาท (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 ธ.ค.60)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์หลักสูตรการเรียนรู้ Logistic จำนวน 1 ชุด วงเงิน 10,000,000.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
ธันวาคม 8, 2017
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน วงเงิน 5,724,400.- บาท
ธันวาคม 8, 2017

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,724,400.- บาท (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 ธ.ค.60)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,724,400.- บาท

 

รายละเอียดครุภัณฑ์
รายละเอียดครุภัณฑ์
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C_22.pdf
229.7 KiB
19 Downloads
Details
เอกสารประกวดราคา81260
เอกสารประกวดราคา81260
%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B281260.pdf
149.9 KiB
16 Downloads
Details
ประกาศเชิญชวนระบบ
ประกาศเชิญชวนระบบ
%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A_3.pdf
171.7 KiB
13 Downloads
Details

Comments are closed.