ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน วงเงิน 5,724,400.- บาท

ประกาศร่างวิจารณ์จัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,724,400.- บาท (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 ธ.ค.60)
ธันวาคม 8, 2017
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อสกอร์บอร์ดไฟฟ้าเอนกประสงค์ LED FULL COLOR จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ธันวาคม 9, 2017

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน วงเงิน 5,724,400.- บาท

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ห้องพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์แพทย์ประยุกต์ จำนวน 1 ชุด วงเงิน 5,724,400.- บาท

 

ราคากลาง81260
ราคากลาง81260
%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8781260.pdf
83.1 KiB
88 Downloads
Details

Comments are closed.